قیمت خودرو

ایران خودرو

نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان) تغییر
وانت آریسان (ارتقاء) ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴۱۳,۹۰۸,۰۰۰ (‎-۰.۴۶%‏)-۲,۰۰۰,۰۰۰
سورن پلاس موتور XU7P ۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ۴۶۵,۰۸۵,۰۰۰ (‎-۰.۴۹%‏)-۳,۰۰۰,۰۰۰
سورن پلاس (فول) ۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید (‎-۰.۸۳%‏)-۶,۰۰۰,۰۰۰
سورن پلاس (ESP) ۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید (‎-۱.۰۸%‏)-۸,۰۰۰,۰۰۰
سورن پلاس دوگانه‌سوز ۷۶۶,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید (‎-۰.۳۳%‏)-۲,۵۰۰,۰۰۰
دنا پلاس (تیپ 1) ۸۰۷,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید (۰.۰۰%)۰
دنا پلاس (6 سرعته) ۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۵۸,۱۵۰,۰۰۰ (‎-۰.۱۲%‏)-۱,۰۰۰,۰۰۰
دنا پلاس توربو 6 سرعته ۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ در حال انتظار … (‎-۰.۱۱%‏)-۱,۰۰۰,۰۰۰
دنا پلاس توربو اتوماتیک ۹۸۸,۰۰۰,۰۰۰ در حال انتظار … (‎-۰.۲۰%‏)-۲,۰۰۰,۰۰۰
دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) ۱,۰۴۳,۰۰۰,۰۰۰ ۷۰۰,۱۳۴,۰۰۰ (‎-۰.۱۹%‏)-۲,۰۰۰,۰۰۰
پژو پارس ۶۳۹,۰۰۰,۰۰۰ ۴۴۵,۷۴۲,۳۰۰ (‎-۰.۱۶%‏)-۱,۰۰۰,۰۰۰
پژو پارس سفارشی ناموجود توقف تولید (۰.۰۰%)۰
پژو پارس سفارشی ELX ۷۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ۵۲۴,۱۵۸,۰۰۰ (‎-۰.۲۸%‏)-۲,۰۰۰,۰۰۰
پژو پارس TU5 ۸۳۱,۰۰۰,۰۰۰ ۴۸۰,۵۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
پژو 207 موتور TU3 ۶۴۲,۰۰۰,۰۰۰ در حال انتظار … (‎-۰.۸۵%‏)-۵,۵۰۰,۰۰۰
پژو 207 دنده‌ای هیدرولیک ۷۳۸,۰۰۰,۰۰۰ در حال انتظار … (‎-۰.۶۷%‏)-۵,۰۰۰,۰۰۰
پژو 207 دنده‌ای پانوراما ۷۹۱,۰۰۰,۰۰۰ ۵۰۴,۸۹۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
پژو 207 اتوماتیک ۸۸۴,۰۰۰,۰۰۰ (‎-۰.۳۴%‏)-۳,۰۰۰,۰۰۰
پژو 207 اتوماتیک پانوراما ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۰۹,۷۴۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
رانا پلاس ۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ۴۵۷,۴۳۶,۰۰۰ (‎-۰.۴۱%‏)-۲,۵۰۰,۰۰۰
رانا پلاس پانوراما (ارتقاء) ناموجود توقف تولید (۰.۰۰%)۰
تارا دستی ۷۶۶,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید (۰.۰۰%)۰
تارا دستی V1 ۸۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ۵۸۶,۹۳۲,۰۰۰ (‎-۰.۷۳%‏)-۶,۰۰۰,۰۰۰
تارا اتوماتیک V2 ۹۳۳,۰۰۰,۰۰۰ (‎-۱.۶۹%‏)-۱۶,۰۰۰,۰۰۰
تارا اتوماتیک V4 ۱,۰۸۳,۰۰۰,۰۰۰ ۶۸۹,۳۰۹,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
هایما اس 5 ( S5 ) جدید ۱,۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۱۷۰,۶۴۱,۰۰۰ (‎-۰.۵۴%‏)-۸,۰۰۰,۰۰۰
هایما اس 7 ( S7 ) ۱,۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۱۹۰,۶۶۴,۰۰۰ (‎-۰.۶۱%‏)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰
هایما اس 7 ( S7 ) صندوق برقی ۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
هایما 8 اس ( 8S ) ۱,۹۲۶,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۲۷۸,۲۳۲,۰۰۰ (‎-۰.۶۲%‏)-۱۲,۰۰۰,۰۰۰
هایما 7X ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۵۴۶,۹۷۵,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک) ۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
پیکاپ فوتون . دیزل ۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۵۴۰,۶۵۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
شاین مکس بنزینی ۱,۸۴۸,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۶۴۷,۷۵۵,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

سایپا

نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان) تغییر
اطلس ۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰ ۴۰۵,۰۷۳,۰۰۰ (‎-۰.۵۳%‏)-۳,۰۰۰,۰۰۰
ساینا S ۴۳۱,۰۰۰,۰۰۰ ۳۳۵,۴۶۰,۰۰۰ (‎-۰.۲۳%‏)-۱,۰۰۰,۰۰۰
ساینا S دوگانه سوز ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۸۳,۱۲۸,۰۰۰ (‎-۰.۲۳%‏)-۱,۰۰۰,۰۰۰
ساینا S اتوماتیک ۴۹۴,۰۰۰,۰۰۰ ۳۳۰,۹۳۲,۰۰۰ (‎-۰.۸۰%‏)-۴,۰۰۰,۰۰۰
کوییک اتوماتیک ۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰ ۳۲۶,۳۲۹,۰۰۰ (‎-۰.۵۶%‏)-۳,۰۰۰,۰۰۰
کوییک R تیپ S ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۹۲,۶۲۸,۰۰۰ (‎-۰.۴۷%‏)-۲,۰۰۰,۰۰۰
کوییک R اتوماتیک ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰ (‎-۰.۹۲%‏)-۵,۰۰۰,۰۰۰
کوییک S ۴۱۶,۰۰۰,۰۰۰ ۲۹۴,۵۰۴,۰۰۰ (‎-۰.۴۸%‏)-۲,۰۰۰,۰۰۰
کوییک GXL ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۶۸,۲۹۰,۰۰۰ (‎-۰.۴۷%‏)-۲,۰۰۰,۰۰۰
کوییک GXR-L ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۷۹,۸۴۴,۰۰۰ (‎-۰.۴۵%‏)-۲,۰۰۰,۰۰۰
شاهین G (سانروف) ۷۱۷,۰۰۰,۰۰۰ ۴۳۴,۴۹۴,۰۰۰ (‎-۰.۱۴%‏)-۱,۰۰۰,۰۰۰
شاهین اتوماتیک G ۸۲۹,۰۰۰,۰۰۰ ۶۴۹,۰۷۸,۰۰۰ (‎-۰.۱۲%‏)-۱,۰۰۰,۰۰۰
سایپا 151 ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ۳۰۹,۷۷۴,۰۰۰ (‎-۰.۸۹%‏)-۳,۰۰۰,۰۰۰
سایپا 151 (لاینر) ۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰ ۳۱۱,۷۷۴,۰۰۰ (‎-۰.۸۷%‏)-۳,۰۰۰,۰۰۰
وانت زامیاد (رادیال) ۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰ ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ (‎-۰.۱۸%‏)-۱,۰۰۰,۰۰۰
وانت زامیاد (موتور M24) ۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ (‎-۰.۳۵%‏)-۲,۰۰۰,۰۰۰
وانت زامیاد گازسوز ۶۱۹,۰۰۰,۰۰۰ ۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ (‎-۰.۱۶%‏)-۱,۰۰۰,۰۰۰
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰ (‎-۰.۳۲%‏)-۲,۰۰۰,۰۰۰
وانت زامیاد دیزل ۷۲۸,۰۰۰,۰۰۰ ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
وانت پادرا ۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ۶۱۶,۸۹۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
وانت پادرا (دوگانه سوز) ۷۷۲,۰۰۰,۰۰۰ ۶۶۲,۸۹۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
پیکاپ کارون ناموجود ۷۱۰,۱۹۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
پیکاپ زاگرس ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
چانگان CS35 تیپ 2 ۱,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۱۴۳,۴۸۸,۰۰۰ (‎-۰.۹۶%‏)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰
چانگان CS35 تیپ 3 ۱,۷۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۲۷۴,۴۱۳,۰۰۰ (‎-۰.۳۵%‏)-۶,۰۰۰,۰۰۰
چانگان CS55 ۲,۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۴۰۰,۹۶۳,۰۰۰ (‎-۱.۱۹%‏)-۳۰,۰۰۰,۰۰۰
زوتی DL5 ۱,۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۵۹,۹۶۶,۰۰۰ (‎-۰.۴۳%‏)-۵,۰۰۰,۰۰۰

مدیران خودرو

نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان) تغییر
X22 پرو دستی ۹۵۷,۰۰۰,۰۰۰ ۷۱۶,۵۰۰,۰۰۰ (‎-۰.۶۲%‏)-۶,۰۰۰,۰۰۰
X33 کراس (دستی) ۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ۸۰۹,۱۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
X33 کراس (اتوماتیک) ۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۰۶,۲۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
X55 پرو ۱,۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۲۶۶,۷۰۰,۰۰۰ (‎-۰.۴۵%‏)-۷,۰۰۰,۰۰۰
آریزو 5 اسپورت ۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۱۰۲,۵۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
آریزو 6 پرو ۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
آریزو6 جی‌تی به زودی ۱,۴۶۰,۳۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
تیگو7 پرو پرمیوم ۲,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۵۱۴,۸۰۰,۰۰۰ (‎-۰.۲۴%‏)-۵,۰۰۰,۰۰۰
تیگو 8 پرو (هیبرید) ۲,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۷۹۱,۷۰۰,۰۰۰ (‎-۲.۳۰%‏)-۷۰,۰۰۰,۰۰۰
تیگو 8 پرومکس (IE) ۳,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۶۰۹,۱۰۰,۰۰۰ (‎-۰.۳۳%‏)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰
فونیکس FX (1.6) ۲,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۷۴۷,۵۰۰,۰۰۰ (‎-۰.۲۲%‏)-۵,۰۰۰,۰۰۰

کرمان موتور

نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان) تغییر
بک X3 ۱,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ۹۳۹,۶۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
جک J4 ۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷۹۱,۴۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
جک S3 ۱,۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰ ۹۱۸,۵۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
جک S5 ۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
کی‌ام‌سی A5 به زودی ۱,۲۸۶,۵۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
کی‌ام‌سی T8 ۱,۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۶۹۷,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
کی‌ام‌سی T9 به زودی ۱,۹۷۹,۴۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
کی‌ام‌سی J7 ۱,۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۳۴۲,۳۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
کی‌ام‌سی K7 ۱,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
کی‌ام‌سی X5 ۱,۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۳۸۷,۶۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
هیوندای اکسنت ۲,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
هیوندای النترا ۳,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
هیوندای کرتا ۳,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
هیوندای توسان ۴,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ (‎-۰.۸۵%‏)-۴۰,۰۰۰,۰۰۰

بهمن موتور

نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان) تغییر
وانت کارا (تک کابین) ۶۵۹,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید (۰.۰۰%)۰
وانت کارا (دو کابین) ۸۸۳,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید (۰.۰۰%)۰
وانت کاپرا ۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۶۳,۲۰۳,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
رسپکت 2 ۱,۴۴۶,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۱۵۶,۱۱۲,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
فیدلیتی (5 نفره) ۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۴۰۸,۹۳۳,۰۰۰ (‎-۰.۵۴%‏)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰
فیدلیتی (7 نفره) ۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۴۱۳,۷۲۶,۰۰۰ (‎-۰.۷۹%‏)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰
فیدلیتی پرستیژ (5 نفره) ۲,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۶۲۲,۴۸۸,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
فیدلیتی پرستیژ (7 نفره) ۲,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۶۳۴,۵۹۱,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
دیگنیتی پرایم ۱,۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۵۴۶,۶۰۳,۰۰۰ (‎-۰.۲۶%‏)-۵,۰۰۰,۰۰۰
دیگنیتی پرستیژ ۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۷۸۱,۸۶۹,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
ون باری اینرودز ۸۲۱,۰۰۰,۰۰۰ ۸۱۷,۱۰۶,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
پیکاپ G9 ۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
بستیون T77 ۲,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰ (‎-۰.۲۰%‏)-۵,۰۰۰,۰۰۰
هونگچی H5 ۵,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۷۶۲,۰۰۰,۰۰۰ (‎-۱.۷۴%‏)-۹۰,۰۰۰,۰۰۰

سایر شرکت ها

نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان) تغییر
تیگارد X35 ۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
لاماری ایما ۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۴۳۱,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
لاماری هیبرید ۲,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۸۶۶,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
آسنا دنده ای (توربو) ۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
مکث تیارا ۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۳۴۱,۵۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
مکث کلوت اتوماتیک (تیپ 2) ۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰ (‎۱.۱۳%‏)۲۰,۰۰۰,۰۰۰
راین R3 ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
دایون Y5 ۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
دایون Y7 ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
فردا SX5 ۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
فردا T5 ۱,۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۴۷۱,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
سوبا M4 ۲,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

دکمه بازگشت به بالا